Vystoupení s pohádkou, V.B

Předchozí Vánoční dílničky s jarmarkem pro rodiče
Další Vánoční zájezd do Drážďan