ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

I letos se našlo na naší škole 16 odvážlivců, kteří si troufli ve svém volném čase změřit své znalosti o vesmíru. A protože otázky byli složité, měli soutěžící k dispozici i internet. V časovém limitu 40 minut měli soutěžící vyřešit 5 úloh. V jedné doplňovali tajenku, v druhé vybírali správnou odpověď, ve třetí hledali, co je na obrázku, ve čtvrté řešili co je pravdivé a co ne a v poslední hledali místa, kde jsou zařízení sloužící k poznávání vesmíru.

Kategorie GH pro 6.a 7.třídu dopadla následovně:
1.místo:    Ehrlich Jáchym, 6.A               43 bodů
2.místo:    Štěpánková Veronika, 6.B   37 bodů
3.místo:    Houdek Jiří,6.A                      34 bodů

Kategorie EFpro 8.a 9.třídu dopadla následovně:
1.místo:    Kroulová Markéta, 8.A    28 bodů
2.místo:    Strupp David, 8.A            22 bodů
3.místo:    Bartáková Natálie, 8.A    21 bodů

Vítězům blahopřejeme.

 

Předchozí Pythagoriáda - okresní kolo
Další Měsíční putovní po Zoo v ŠD - měsíc prosinec