Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

se uskuteční v budově ZŠ Česká Lípa, Pátova 406 ve čtvrtek 11. června 2020 od 16:00 hodin (1. skupina – podle zaslaných pozvánek) a od 16:15 hodin (2. skupina). Na schůzce budete mít možnost setkat se s třídní učitelkou, vychovatelkami a vedením školy (ti se budou střídat, nenechte se tedy mýlit uvedenými začátky setkání). Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR prosíme, aby se schůzky zúčastnil jen jeden zákonný zástupce dítěte a pro vstup do budovy se vybavil rouškou.

Těšíme se na viděnou.

Předchozí Organizace školní docházky pro žáky 2.stupně od 8.6.2020
Další Přijímací řízení – zápisové lístky - informace