Přijímací řízení – zápisové lístky - informace

Přijímací řízení – zápisové lístky - informace

Výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejpozději 16. května 2020.
Po zveřejnění výsledků PZ je možné vyzvednout zápisové lístky ve škole každý den u Mgr. L. Rychterové. Žákům, kteří budou přítomni daný den na výuce v budově školy, bude ZL vydán ve třídě. Ostatním žákům bude vydán v 10 hodin před budovou školy, nebo kdykoli po domluvě na telefonním čísle 734 254 840, na mailu rychterova@zspatova.cz.
Termín odevzdání zápisových lístků: do 23. června 2020.

Informace již byly zveřejněny na chatu MS Teams 9. třída – FG.

Předchozí Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
Další Ukončení školního roku a vydání vysvědčení