Loučili jsme se

Loučili jsme se

V pátek 26. června jsme se sešli na školní zahradě, abychom uzavřeli školní rok 2019 – 2020. Školní rok, jehož druhé pololetí poznamenala pandemie a mimořádná opatření vyhlášená ministerstvem zdravotnictví. Ta způsobila, že jsme se mohli bezmála všichni vidět právě až při vydávání vysvědčení.

Páteční dopoledne ale nepatřilo jen předání vysvědčení a zhodnocení školního roku, ale neslo se i ve znamení loučení. Na další cestu životem jsme popřáli hodně štěstí našim deváťákům, kteří se všichni dostali na vybrané střední školy a učiliště, a my věříme, že se jim i díky tomu, co se na Pátovce naučili, bude dařit. Loučili se i páťáci, postupují na druhý stupeň, a tak se stejně jako jejich starší spolužáci, naši absolventi, dočkali milé pozornosti od spolku rodičů a přátel školy. Jeho předsedkyně, paní Jitka Kýhosová, se s naší školou ostatně přišla rozloučit také. Mohli jsme jí tak poděkovat za obětavou práci jak ve spolku, tak i ve školské radě. A aby toho loučení nebylo málo, opouští nás i kolegyně Mgr. B. Fischerová. Také jí děkujeme za roky, které mezi námi strávila, a přejeme jí úspěšné působení na jiné škole i šťastný život v jiném městě.

Na dálku bych rádi poděkoval i rodičům, bez jejichž spolupráce a obětavosti by školní rok skončil jarními prázdninami. Stali se bezděky našimi kolegy a jejich snahy o zvládání záludností distančního vzdělávání, stejně jako komunikace a spolupráce se školou, si vážíme.

Závěrem si dovolím ocenit i práci svých kolegyň a kolegů. Jak nepedagogičtí, tak i pedagogičtí pracovníci školy se poctivě snažili ve škole i mimo ni, aby vzdělávání našich dětí probíhalo i v dosud nepoznaných podmínkách. Děkuji.

Hezké prázdniny i dovolené a 1. září zase na viděnou!

 

Foto z ukončení školního roku 2019/ 2020 na: 

https://patovka.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_a_louceni%2C_26._6._2020/

Předchozí Ukončení školního roku a vydání vysvědčení
Další Organizace výuky v prvním týdnu školy