Bezpečně kybersvětem - beseda

Bezpečně kybersvětem - beseda

Ve čtvrtek 6.3.2020 proběhlo setkání rodičů našich žáků s odborníkem Krajského ředitelství policie Libereckého kraje - Odbor analytiky a kybernetické kriminality - kpt. PhDr. Janem Melšou.
Již v prosinci proběhl cyklus přednášek pro žáky 4. - 9. tříd s tematikou šikany, kyberšikany a nebezpečí sdílení sociálních sítí.
Nejdůležitější cílovou skupinou prevence těchto nebezpečí jsou však rodiče dětí, neboť mohou nejvíce ovlivnit chování svých dětí.

Během přednášky byli rodiče seznamováni s reálnými příklady kriminalistické praxe a měli možnost pokládat dotazy. Společně se zamýšleli nad otázkami co je to internet a jak funguje, jak se bezpečně pohybovat virtuálním světem, co jsou sociální sítě a jaká jsou pravidla bezpečného chování při jejich používání. Byly zmíněny nejčastější chyby uživatelů a způsoby zneužití (využití kognitivní chyby v úsudku, Phishing, Ransomware, kybergrooming, sexting, kyberšikana, kyberstalking, Fake News, Warez, Hoax, Netolizmus). Také byl vysvětlen trestní dopad na i nezletilé žáky a jejich zákonné zástupce, pokud se zneužití sociálních sítí dopustí právě děti.
Rodiče se dozvěděli o nástrojích rodičovské kontroly a jak je nastavit.
Jako pevná červená nit se však celým povídáním prolínala nejdůležitější myšlenka:
„Jedinou cestou, jak ochránit a připravit své děti na nebezpečí kybersvěta je bezpečná výchova, ke které jednoznačně patří být součástí světa dítěte, správně volenými otázkami a kontrolou kontaktů dětí na sociálních sítích předcházet jejich zneužití, vlastním chováním jít příkladem dětem. Dítě by mělo být navenek neviditelné.“

Děkujeme rodičům za projevený zájem, kterého si velmi vážíme a hojnou účast.

Předchozí Recitační soutěž I. stupeň
Další Mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie