Čarodějnický den a Den Země; 2. B

Čarodějnický den a Den Země; 2. B

I ve 2. B se konaly netradiční hodiny plné zábavy, sportu a tvoření. V hodinách pracovní výchovy jsme si vyrobili krásné čarodějnice. Ty jsme upálili na školním dvoře, a ještě si opekli buřtíky. Ze křoví nás kontrolovala jejich kamarádka a pan školník, který dbal na naši bezpečnost. Během dalších hodin nás zaměstnaly pracovní listy zaměřené na kouzlení či ochranu přírody.

Další den jsme zdolali spoustu kilometrů na Hubertově naučné stezce a v okolí Žizníkovského rybníku, kde nás nejvíc překvapili slepýši a hnízdící labutě.

Předchozí Den Země / 4. třída
Další Mc Donald´s Cup