Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Školní kolo dějepisné olympiády, tentokrát na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945–1992“ mělo čtyři úspěšné řešitele. Dva nejlepší, Jan Fedorčák z IX. B a Anna Ličaverová z IX. A, postoupili do okresního kola, kde naši školu v silné konkurenci nejlepších mladých historiků Českolipska úspěšně reprezentovali. 

Předchozí Exkurze na Střední škole v Novém Boru
Další Projektový den na SPŠ v České Lípě