Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve středu 27. března proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
Dopoledne nás navštívily děti z mateřských škol v doprovodu svých učitelek i rodičů. Prohlédly si prostory keramické a školní dílny a staly se přímými účastníky vzdělávacího procesu. Vyzkoušely si práci na interaktivních zařízeních. V učebně výpočetní techniky se seznámily s tiskem na 3D tiskárně a v učebně fyziky za své vědomosti získaly krásné perníčky z perníkové chaloupky.
Odpoledne po prohlídce školy mohli návštěvníci zavítat na velikonoční jarmark, kde naši žáci prezentovali své výrobky.
Rodiče v odpoledních hodinách mohli konzultovat své dotazy s vyučujícími, kteří jim byli k dispozici.
Průvodkyněmi po celý den byly žákyně devátého ročníku.


 

Předchozí Velikonoční ŠPLHOUN - soutěž ve šplhu
Další "VELIKONOČNÍ LAŤKA"