Den vody ve 2. B

Den vody ve 2. B

Ve třídě se to jenom modralo a zkoumalo. Den jsme zahájili technikou nazvanou brainstorming, při které děti psaly na tabuli všechno, co je napadlo k tématu.
Pokračovali jsme skupinovou prací. Děti čerpaly z tabletů nové informace a společně je poté zpracovaly.
Do bádání jsme zapojili všechny smysly. Poslech vody ve všech skupenstvích, rozpouštění látek, přidání vonných olejů a barev  do tekutiny.  Nakonec jsem si zasadili velikonoční osení a čekáme, zda nám je voda přivede k životu.

Předchozí Světový den vody
Další Velikonoční ŠPLHOUN - soutěž ve šplhu