Den Země žáků 5. - 9. ročníku

Žáci 5. až 9. ročníku spojili Den Země s pohybem a přírodovědnými znalostmi. Okolo Špičáku vedl závod, při němž družstva plnila úkoly z oblasti ekologie, přírodopisu, topografie, poskytování první pomoci a chování za mimořádných situací. Na stanovištích soutěžící hodnotili nejen učitelé, ale i žáci 9. ročníku, kteří na stanovištích pomáhali. Pro výsledné umístění jednotlivých družstev rozhodoval čas a body za projevené znalosti.

Předchozí Den Země a třetí třídy
Další Den Země - první a druhá třída.