EDUCA MY JOB LIBEREC - Kariérové poradenství pro žáky

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB, účast na této akci by měla přispět ke správné volbě budoucího povolání, získání dostatečných informací a usnadnění výběru studia střední školy.

Cílem veletrhu bylo představit zájemcům studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i zahraničí, koncept byl utvářen s důrazem na návaznost sekundárního i terciálního vzdělávání, na vstup jednotlivce na trh práce a získání odpovídajících pracovních zkušeností.

Návštěvníci se zde mohli seznámit s nabízenými studijními obory, možnostmi praxí i stáží a hlavně následným uplatněním na trhu práce. Veletrh se konal 3 dny, navštívilo jej přibližně 18 000 návštěvníků, vystavovalo zde 60 firem a představilo se zde 60 škol.

Realizovaný projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. 

Předchozí REKORD MĚSÍCE ŘÍJNA
Další Exkurze do obory ve Skalici!