Ekologická soutěž

V prostorách Vlastivědného muzea v České Lípě  20. listopadu proběhl již 23. ročník Ekologické soutěže pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Letos na téma: Rok v přírodě.
Všechny přivítal ředitel muzea ing. Zdeněk Vitáček a Mgr. Alexandra Šlegrová z SOŠ a SOU, Česká Lípa.

Pak už se tříčlenná družstva vrhla na plnění úkolů ze zoologie, entomologie, mykologie a geologie. Druhá část soutěže pokračovala na SOŠ a SOU, odloučném pracovišti Lužická. I zde čekala překvapení v podobě nelehkých zadání, které byly zaměřené hlavně na ekologii - poznávání listů, šišek a plodů dřevin; poznávání jehličnanů a mnoho dalšího.
Naši školu reprezentovala družtva složená z žáků 8. a 9. ročníku - Daniela Dvořáčková, Anna Ehrlichová, Vendula Janáčková, Matyáš Krnoš, Daniel Kýhos a Vojtěchh Rachač. V konkurenci 22 družstev obsadili 11. a 14. -15. místo. Výsledné bodové rozdíly byly velmi těsné.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

 

Předchozí Florbal, mladší žáci
Další Čertovské muzeum