Ekologický pobyt

Ve dnech 20. - 24. 5. absolvovali žáci devátého ročníku ekologicky zaměřenou pobytovou akci v Horním Maršově. V nádherném prostředí východních Krkonoš měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si řadu zajímavých aktivit, které si kladly za cíl vzbudit jejich zájem o environmentální problematiku, posílit vztah k přírodě i reflektovat vztahy uvnitř třídního kolektivu. Účastníci výukového programu mapovali globální problémy, absolvovali nejrůznější týmové a simulační hry, věnovali se biomonitoringu vodních organismů, putovali krajinou i časem, obchodovali na rybí burze, v rámci jednání obecního zastupitelstva moudře odmítli stavbu apartmánů v národním parku, mapovali Rýchory a dokonce si na vlastní kůži vyzkoušeli herecké role v představení ochotnického divadelního spolku. Poslední den byl ve znamení vysokohorské turistiky, která prověřila fyzickou zdatnost všech deváťáků. Vynaložená energie byla odměněna ideálním počasím a nádhernými výhledy z vrcholu nejvyšší české hory. Závěr pobytu zpestřila krátká návštěva Janských Lázní.

Předchozí Dopravní soutěž mladých cyklistů
Další Rekord měsíce KVĚTNA – Sbírání fazolí na čas