Harmonizační program

Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče v České Lípě se čtvrtá třída zúčastnila programu, jehož cílem bylo pomocí psychoher a aktivit posílit dobré vztahy v třídním kolektivu, zlepšit komunikaci a spolupráci mezi spolužáky. Celkem třikrát jsme se setkali s metodičkami prevence. 
Harmonizační program se povedl, aktivitami a hrami byly děti nadšené. Na závěr celého programu si črvtťáci stanovili pravidla a dohody, k jejichž dodrřování se zavázali.

Předchozí Čtvrťáci v muzeu
Další Měsíc filmu na školách_2018