Hodnocení školního roku v ŠD

Hodnocení školního roku v ŠD

Dnešní den ve školní družině proběhlo vyhodnocení celodružinové hry "Putování naší historii."
Všichni zúčastnění si na památku za splněné úkoly odnesli keramický klíč.

Následně proběhl rozstřel rekordu. Ptáme se proč?  Důvod je jednoduchý. V letošním roce bylo více dětí, které získaly stejný počet našich rekordů. A tady jsou výsledky.

REKORDMANY  školního roku 2020/2021 se stali:
Anna Pocarová
a Jan​ Pomikáček, kteří skvěle zvládli poslední soutěžní úkol.
Vítězové získali diplom a pohár. Předávání ocenění doprovázel velký potlesk.

Předchozí Výletníci z první a čtvrté třídy
Další Sportovní dny