Návštěva Vojenského historického ústavu Praha

Návštěva Vojenského historického ústavu Praha

Žáci šesté a sedmé třídy navštívili 25. října  Armádní muzeum Žižkov, které spravuje Vojenský historický ústav Praha. Prošli si expozice, které zahrnují historické předměty, videodokumenty i fotografie, představují vojenské dějiny našeho území v sedmi částech: Od počátků do roku 1740; 1740 – 1914; První světová válka 1914 – 1918; Zákopy první světové války; Československo 1918 – 1938; 1938 – 1948, druhá světová válka; Od roku 1948 do součastosti.
Při procházení muzea žáci hledali informace potřebné pro vyplnění pracovního listu, který první skupina dostala od paní učitelky a druhá od lektora. 
Závěr výletu patřil  návštěvě obchodního centra Palladium.

Předchozí Halloween ve 2. A
Další Halloween ve 3. třídě