Organizace vyučování od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Organizace vyučování od 12. 10. 2020 do 30. 10. 2020

Zatímco žáci navštěvující 1. stupeň či školní družinu v důsledku vyhlášených opatření nezaznamenají větší rozdíly, na žáky 2. stupně od pondělí čeká několik podstatných změn.

Účast žáků na vyučování ve škole

Jednotlivé třídy 2. stupně se budou účastnit vyučování ve škole v režimu střídání

VI., VII.A, VII.B                       12. 10. – 16. 10. 2020
                                                 (19. 10. - 23. 10. - distanční výuka)
VIII.A, VIII.B, IX.                     19. 10. – 23. 10. 2020
                                                 (12. 10. – 16. 10. - distanční výuka)

Pedagogické intervence, doučování a aktivity klubů (Šablony II) budou na 2. stupni žákům poskytovány v době jejich nepřítomnosti ve škole distančně.

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce nebude umožněn (stanovisko KÚ Libereckého kraje), žáci budou automaticky na příslušný týden odhlášeni.

Distanční výuka
je pro žáky povinná.

Rozvrhy hodin s vyznačenými „videohodinami“ (on-line - zelenou barvou) jsou distribuovány v předstihu pro žáky a zákonné zástupce v Bakalářích.
Učitelé
jsou k dispozici pro dotazy a pomoc v hodině na chatu Teams.
Ty jsou i nadále jednotnou platformou pro distanční vzdělávání, komunikace se zákonnými zástupci pak bude probíhat prostřednictvím Bakalářů.
Žáci nepřipojení k internetu
budou absolvovat distanční výuku prostřednictvím odběru tištěných materiálů (učivo, úkoly). Kontaktní osobou paní Lucie Danyiová.
Od 26. 10. do 30. 10. 2020 se pak všechny děti budou moci těšit z prázdnin (bez distanční výuky).

Děkuji za pochopení a spolupráci.
S přáním pevného zdraví

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

Předchozí REKORD MĚSÍCE ŘÍJNA
Další Učíme se venku