Ozdravný pobyt 4. třídy - závěrečný den

Ozdravný pobyt 4. třídy - závěrečný den

Poslední noc se zahalila do kouře, světel a hudby. Náš bývalý žák Filip Rejzek dětem připravil úžasnou diskotéku. Tančilo se a soutěžilo.
Po náročném večeru nás čekal závěrečný program. Naši opeřenci. Učili jsme se rozeznávat nejběžnější druhy ptáků a jejich způsob života. Vyrazili jsme do přírody zaposlouchat se do jejich zpěvu a pomocí dalekohledů nahlédnout do jejich říše.

Předchozí Prvňáčci v Jiráskově divadle
Další 4. a 5. třída v Praze