Sportovní festival

Sportovní festival

V rámci sportovního festivalu, který pořádá SPORT Česká Lípa, se žáci 5. třídy mohli nejenom seznámit, ale také sami vyzkoušet různé sporty. Na parkovišti u Sportareálu bylo velmi živo. Florbalový tým obsadil krásné 4. místo.

Předchozí Prvňáčci na v DDM Libertin
Další Veletrh sportovních klubů