Přání i poděkování z Pátovky

Přání i poděkování z Pátovky

Vážení rodiče a kolegové, milí žáci i Vy, ostatní přátelé naší školy,
rok, v němž nebyla o překvapení nouze, se pomalu chýlí ke svému konci a já nemohu nepoděkovat za všechnu práci, kterou jste pro školu odváděli. Za úsilí, s nímž jste zvládali obtíže, které nám do cesty postavila doba, o níž jsme jen těžko mohli tušit, že přijde, i pochopení a trpělivost, kterých je zapotřebí vždy, když se učíme obstát v nových podmínkách.

Vážím si Vaší pomoci dětem jak s domácí výukou, tak i zvládáním návratů do školních lavic. Cením si vstřícné komunikace a snahy o nacházení společné řeči. Jsem vděčný za každou roušku či štít, každý litr dezinfekce, které někteří z vás škole věnovali. Za samozřejmé nepokládám ani to, jak jste se přizpůsobili všem nařízením a opatřením. Jistě i proto jsme mohli učit i učit se, aniž bychom zavírali jakoukoliv třídu či součást školy. Věřím, že ve stejném duchu budeme konat až do doby, než se vrátíme k úplně normálnímu životu. Všem nám přeji, aby to bylo co nejdříve.

Prožijte klidné svátky vánoční, hezké prázdniny a užijte si chvil s těmi nejbližšími. Buďte zdrávi a šťastní v novém roce. Určitě bude lepší. I díky Vám.

Na setkání s Vámi všemi se těší

Petr Jonáš, ředitel školy

V České Lípě 22. prosince 2020

Předchozí Druháci letos nadělují skutečné dárky
Další Koulování u druháků