Regionální kolo soutěže YPEF

Regionální kolo soutěže YPEF

Dne 16. dubna se ve Střední lesnické akademii v Trutnově uskutečnilo regionální kolo mezinárodní soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích). Naši školu reprezentovaly žákyně 6. třídy Eliška Masopustová, Friderika Anna Nárovcová a Eliška Šmídová.
Účastníky nejprve přivítali trubači na lesní roh a ředitel školy Ing. Miloš Pochobradský. Pak už následovalo samotné soutěžní klání. Test, který se skládal z 20 záludných otázek a poznávání 20 rostlin a živočichů. Děvčata se snažila, ale protože byla na takovéto soutěži poprvé nebylo to pro ně zrovna jednoduché. Mezi ostřílenými soutěžními se ale neztratila. Celou soutěž zpestřili ukázky vábení zvěře v našem případě jelenů a také ukázky cvičení psů.
Poděkování patří panu Ladislavu Masopustovi, který nám pomohl při zajišťování dopravy na soutěž.

Předchozí 4. a 5. třída v Praze
Další 4. třída na dopravním hřišti