SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 6

POZVÁNKA  na  SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM 6

Mgr. Dana Horynová, Pedagogicko- psychologická poradna Česká Lípa
Téma: Žáci se specifickými vývojovými potřebami ve vzdělávacím procesu ZŠ

Teoretická část
Vysvětlení pojmů – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, dyspinxie, dysmúzie
Vysvětlení pojmů ADHD, ADD
Dyslexie – základní projevy, vliv na výkon ve škole
Dysortografie - základní projevy, vliv na výkon ve škole
Dysgrafie - základní projevy, vliv na výkon ve škole
Dyskalkulie - základní projevy, vliv na výkon ve škole
Dyspraxie - základní projevy, vliv na výkon ve škole
Poruchy koncentrace pozornosti (syndrom ADHD, ADD) - základní projevy, vliv na výkon ve škole

Praktická část
Reedukace dyslexie v domácím a školním prostředí
Reedukace dysortografie v domácím a školním prostředí
Reedukace dysgrafie v domácím a školním prostředí
Přístup k dětem s poruchou koncentrace pozornosti

Datum a čas konání: 15. 1. 2018, 15:30 hodin
Místo konání: 2. patro ZŠ, učebna IX. třídy

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, p.o.

Předchozí Olympiáda z Anglického jazyka
Další Školní družina