Školní akademie

Školní akademie

Ve čtvrtek 16. května 2024 se uskutečnila v KD Crystal školní akademie: "Okna Pátovky dokořán". Ta patří již k tradičním květnovým akcím naší školy.
Dopoledne se konala generální zkouška, aby měly všechny děti možnost zkusit si svůj výstup před diváky a také zhlédnout představení svých spolužáků. 
V 17 hodin začal hlavní program. Z pozvaných hostů ředitel školy Mgr. Petr Jonáš přivítal představitele města Česká Lípa, starostku paní ing. Jitku Volfovou, místostarostu pana Bc. Martina Brože a vedoucí oddělení školství, kultury a sportu paní Janu Veindlovou, dále zástupce Rady rodičů a další hosty.
Před zraky svých rodičů, kamarádů a dalších návštěvníků předvedly děti svá vystoupení. V jejich podání byla k vidění pestrá pěvecká, dramatická nebo taneční vystoupení. Nechyběly ani ukázky sportovní. Své dovednosti předvedli  judisté a gymnastky. Rodiče ocenili snahu svých potomků dlouhotrvajícím potleskem. 
Slavnostní událost byla zakončena šerpováním žáků devátého ročníku. 
Všem učinkujícím a organizátorům letošní akademie patří poděkování.

foto:
https://www.rajce.idnes.cz/patovka/album/okna-patovky-dokoran-generalka

https://www.rajce.idnes.cz/patovka/album/okna-patovky-dokoran-vecer

video:
https://www.youtube.com/watch?v=Kdb9pYcoGLU

 

Předchozí "Český den proti rakovině"
Další Rekord ŠD a ŠK – KVĚTEN