Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 14 hodin proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Vzhledem k současné koronavirové situaci a distanční výuce se uskutečnilo online. 
Celkem se školní olympiády zúčastnilo devět žáků ze šestého až devátého ročníku. Žáci soutěžili v konverzaci na vybrané téma a popisu obrázku. 

Jako vždy soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V první kategorii byli žáci šestého a sedmého ročníku. Ti si vybírali z pěti konverzačních témat – My Family, My school, My hobbies, My town, my village a My daily programme. Žáci osmého a devátého ročníku byli v druhé kategorii a vybírali si z deseti konverzačních témat. K předchozím konverzačním tématům přibyla témata: Weather,seasons,clothes and fashion, English speaking countries, Cultural life,Holidays and festivals, Healthy and unhealthy style of living. V online porotě zasedly paní učitelky Mgr. Jitka Havlasová a Mgr. Hana Pattersonová.  

Vítězem první kategorie 6.-7. ročník se stala Denisa Daníková ze 7. B (Aj Mgr.Jitka Havlasová) a vítězem druhé kategorie 8.-9.ročník se stala Alena Petříková z 9. ročníku (Aj Mgr.Hana Pattersonová). Tito žáci budou reprezentovat naši školu i v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce.  

Všem, kteří se olympiády zúčastnili děkujeme za jazykové nadšení a účast v soutěži. Všem vítězům školního kola samozřejmě moc blahopřejeme a držíme palce v okresním kole olympiády.  

Předchozí REKORD MĚSÍCE - LEDEN
Další Ukončení I. pololetí