Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Ve středu 7. února proběhlo na ZŠ Pátova školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Po stručném představení mluvil každý žák o jednom z témat, které si vylosoval, přičemž žáci 6. a 7. ročníku si losovali jedno z pěti konverzačních témat, starší žáci měli témat deset. Hodnocena byla zejména plynulost projevu, pestrost slovní zásoby a gramatická správnost. Součástí projevu byl následně popis obrázku. 

Nejlepší výkon podala Alžběta Pánková z 8. B, která postupuje do okresního kola soutěže. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.  

Předchozí Rekord měsíce - Únor
Další Prvňáčci v městské knihovně