Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo 46. ročníku Olympiády v českém jazyce již zná své vítěze. Ve velké konkurenci zvítězil se čtyřiceti čtyřmi body Jakub Němec z IX. třídy, druhé místo získala Adéla Hejdová z VIII. třídy (39 bodů) a bronzovou příčku obsadil Vojtěch Rachač, žák IX. třídy (38 bodů). Soutěžící, milovníci českého jazyka, museli prokázat své dovednosti v mluvnické části – ve znalosti frazémů, způsobů tvoření slov, v pravopise a dalších úkolech. Ale také ve slohu. Nedílnou součástí této soutěže je slohový úkol, letos psali prózu na téma Tomu říkám překvapení. Všem sedmnácti soutěžícím děkujeme za účast a snahu a Jakubovi a Adéle přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Předchozí Dějepisná olympiáda
Další Deváťáci v akváriu