Tak nám to začalo

V pondělí 3. září začal na Pátovce nový školní rok 296 žákům, jejich pedagogům i správním zaměstnancům. Počasí dovolilo, aby slavnostní zahájení pro naše prvňáčky proběhlo na školní zahradě. Sotva doznělo první školní zvonění, představili se dětem a jejich blízkým třídní učitelka, paní vychovatelky, předsedkyně školské rady, zástupkyně ředitele a ředitel školy. Nechyběli ani naši žáci, kteří zpestřili slavnostní chvíle recitací a skvěle nazvučeným tanečním vystoupením. S pozdravem a přáním úspěšného začátku školní docházky zavítal i místostarosta našeho města, pan Mgr. J. Raninec. Ten předal malým školákům balíček se sladkostmi a škole defibrilátor.
Ve školních lavicích zasedli po prázdninách rovněž žáci vyšších ročníků, ve svých třídách se setkali se svými spolužáky a přivítali se se známými, ale v několika případech i novými třídními učitelkami a učiteli. Jejich rodiče budou mít tuto příležitost ve čtvrtek 6. září na úvodních třídních schůzkách. Všichni si pak budeme přát, aby školní rok 2018 – 2019 byl klidný a po všech stránkách úspěšný.

Další Zahrádkářská výstava