Tematické setkání s odborníkem 5: Internet v 21. století - jeho význam i rizika

V rámci projektu OP VVV „Šablony I“ jsme pro zákonné zástupce našich žáků připravili další setkání s odborníkem. Pozvání přijala paní Jana Němcová, pracovnice Probační a mediační služby v České Lípě, která  představí internet nejen jako prostředek k získávání klíčových kompetencí, ale bude se zabývat i rizikovým chováním na internetu a kyberšikanou.
Toto setkání se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 15:30 hodin v prostorách učebny IX. třídy (2. patro).

Předchozí Dějepisná olympiáda
Další Zdobení vánočního stromku