UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. DO 30. 10. 2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 14. 10. DO 30. 10. 2020

Na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 12. října 2020 budou škola, školní družina a školní klub pro žáky do 23. 10. 2020 uzavřeny, poté následují již vyhlášené podzimní prázdniny, které končí 30. října. Žáci přecházejí na distanční vzdělávání, které je pro ně ze zákona povinné.

Rozvrhy hodin s vyznačenými „on-line hodinami“ (zelenou barvou) budou distribuovány pro žáky a zákonné zástupce v Bakalářích a budou platné do prázdnin. K dispozici pro dotazy a pomoc žákům v hodině jsou vyučující v časech daných rozvrhem na chatu Teams. Pokud nastanou problémy s přístupovými údaji k žákovským účtům, je možné se obrátit na třídního učitele prostřednictvím Bakalářů.

Žáci nepřipojení k internetu budou absolvovat distanční výuku prostřednictvím odběru tištěných materiálů (učivo, úkoly). Ty budou po telefonické domluvě předávány (a řešení vybírána) určenou osobou ve vestibulu školy. Přehled probíraného učiva bude dostupný kromě Bakalářů i na nástěnce u vstupu do školní budovy.

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 budou prázdniny (bez distanční výuky). Zda a v jakém režimu se děti do školy vrátí, budeme informovat bezodkladně. Komunikujte prosím s třídními učiteli a sledujte i nadále zprávy v Bakalářích a školní web.

V tuto chvíli (liší se stanovisko Libereckého kraje a MŠMT) nabízíme i možnost stravování žákům, kteří se přihlásí k odběru stravy (na zítřek do 21:00 hodin, na další dny ve standardní lhůtě). Jinak budou všichni žáci zítřkem počínaje odhlášeni. V případě zájmu o zítřejší oběd prosím kontaktujete prostřednictvím SMS vedoucí školní jídelny na tel. 734 203 337, na další dny přihlašujte děti obvyklým způsobem.

Oproti minulému období škola potvrzení o uzavření vydávat nebude, pokud bude přijata připravovaná zákonná úprava, bude potvrzení školy o uzavření nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil a trpělivosti při překonávání nepříjemné situace.

Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

Předchozí Učíme se venku
Další PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ