Velikonoční ŠPLHOUN - soutěž ve šplhu

V pondělí 8. dubna 2019 proběhla celodružinová  sportovní akce s názvem Velikonoční šplhoun 2019. Tato tradiční soutěž je u žáků navštěvujících školní družinu a školní klub velmi oblíbená. Akci pro své žáky připravily vychovatelky a v letošním roce se jí zúčastnilo 30 dětí, které soutěžily v těchto  kategoriích: 1. třidy chlapci a dívky, 2. třídy chlapci a dívky, 3. až 5. třídy. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list nebo diplom za umístění ve své kategorii, Ti nejlepší získali krásné medaile s  velikonočním zajíčkem.

Předchozí Zápis do 1. tříd
Další Hasík ve druhé třídě