Výsledky zápisu do 1. ročníku

Zápis k plnění povinné školní docházky na naší škole se uskutečnil v pátek 5. dubna 2019 a dostavilo se k němu celkem 40 dětí. Z nich pak 10 požádalo o odklad nástupu do školy o jeden rok, a tak po uspokojení zájmu spádových dětí a předškoláků, jejichž sourozenec navštěvuje naši školu, došlo i na losování. Protože jedna žádost uchazeče z našeho spádového obvodu byla ještě před 10. dubnem stažena, mohli jsme ve středu v 15 hodin vylosovat ne čtyři, ale hned pět dětí, které doplní plánovaný a kapacitními možnostmi školy daný počet žáků budoucí první třídy.
Přijímací proces jsme se snažili provést podle jasných pravidel v rámci platných právních předpisů i doporučení a co nejtransparentněji. Pokud jsme některé děti a rodiče zarmoutili, protože v seznamu přijatých žáků zveřejněném na úřední desce školy (i na tomto webu) nenajdou své registrační číslo, je nám to líto, protože zájmu o naši školu si opravdu vážíme.
Děkujeme za pochopení i trpělivost a se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků se těšíme brzy na viděnou. O termínu třídní schůzky budeme vbrzku informovat.
Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy

Seznamy jsou vyvěšeny na úřední desce.

Předchozí Jarní matematické soutěže
Další Druháci v Ekocentru