WE ARE EXPLORERS! – My jsme badatelé!

WE ARE EXPLORERS! – My jsme badatelé!

Od letošního školního roku dochází k postupné změně ediční řady učebnic anglického jazyka na I. stupni naší školy. Žáci 3. třídy se v hodinách angličtiny vzdělávají podle učebnic Explore Together z nakladatelství Oxford University Press.
Této řadě předchází ve druhém ročníku příprava slovní zásoby, kdy během hodin AJ děti pracují s online učebnicí Starter Booklet. V šestém ročníku žáci naváží řadou učebnic Project ze stejného nakladatelství.
V měsíci lednu a únoru jsme společně objevovali život malých tvorečků – hmyzu. Na závěr kapitoly jsme v projektových hodinách zpracovali plakát Small creatures, kde děti šikovně propojily svou kreativitu se znalostmi slovní zásoby a gramatiky. 
 

Předchozí Recitační soutěž I. stupně
Další Lehké bytí lorda Alberta a jeho těžkosti