ZOO DĚČÍN, V.A

Dne 14.5.2018 se žáci 5.A vydali na exkurzi do ZOO v Děčíně.
Společně jsme cestovali ranním vlakem do Děčína a po zdolání Pastýřské stěny se ocitli před hlavní vstupem do ZOO.
Krásný den začal nejdříve svačinou a načerpáním ztracené energie. Pak se nás ujal průvodce Tomáš, který nám představil nejen celou zahradu, ale provedl nás připraveným programem s názvem: „REKORDMANI světa zvířat.“ Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Naším úkolem nebylo jen poslouchat, ale hlavně plnit úkoly v pracovním listu. Odpovědi jsme si společně zkontrolovali. Velkým zážitkem byla možnost pohladit si hada. Vše, co jsme dneska v ZOO viděli a slyšeli jsme si zopakovali formou dominových karet.
Na závěr nesměli chybět oblíbené nákupy. Většina z nás odjížděla domů s plyšovým zvířátkem.
Exkurze za poznáním rekordmanů světa zvířat se vydařila.

Další Tak nám to začalo