A zase do knihovny!

Dne 22. listopadu se 5. třída zúčastnila informační vzdělávací a praktické schůzky v knihovně, kde si procvičila čtenářskou a informační gramotnost.
A nyní, tři týdny před Vánocemi si páťáci nenechali ujít hezké povídání o předkřesťanských vánočních zvycích a tradicích. Přednáška byla zakončena výrobou vánočních pohledů a novoročenek.

Předchozí Deváťáci v akváriu
Další Školou chodil Mikuláš