Školou chodil Mikuláš

a také andělé a čerti. Prošli školou, rozdali dárky hodným a pokárali zlobivé. Písničky, básničky či říkanky potěšily Mikuláše i jeho doprovod. Zamířili také do mateřské školky Delfínek.
Poděkování patří žákům devátého ročníku, kteří si jako každoročně nadílku pro své spolužáky připravili.

Předchozí A zase do knihovny!
Další Adventní Drážďany