Den zvířat ve vlastivědném muzeu

Dne zvířat ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, je letos nazván „Zvířata žijící kolem nás“.  V areálu bývalého augustiniánského kláštera a přilehlé zahradě si žáci prvé a druhé třídy nejen zasoutěžili, ale také tvořili v tvůrčích dílnách. Především se ale dozvěděli mnoho zajímavých informací o přírodě.

 

 

Předchozí TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI III: JAK NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU
Další Rekord ŠD a ŠK