TEMATICKÉ SETKÁNÍ S RODIČI III: JAK NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU

V úterý 25. září 2018 měli rodiče našich žáků možnost setkat se s paní Mgr. Danou Horynovou, speciální pedagožkou působící v Pedagogicko psychologické poradně Česká Lípa.
Jak na domácí přípravu bez stresu a efektivně, se postupně dozvídali během dvouhodinové besedy. Mohli se tak společně zamýšlet nad tím, zda dokáží udělat si na své děti čas, vytvořit správnou atmosféru pro učení, poznat, jaké strategie přípravy pro své dítě zvolit… Úterní podvečer na naší škole poskytl rodičům příležitost nejen načerpat nové znalosti a sdílet s ostatními vlastní zkušenosti, ale i následně konzultovat s Mgr. D. Horynovou vlastní postupy.
Věříme, že účastníci odborného setkání hodin strávených ve škole nelitovali a že si najdou spolu s dalšími čas i na další besedy, které jim v rámci projektu OPVVV Šablony I ještě nabídneme. Těšíme se, že tuto možnost využijí.

Předchozí Školička bruslení
Další Den zvířat ve vlastivědném muzeu