Ekologický pobyt_2022

Ekologický pobyt_2022

Ve dnech 13. - 17. 6. se žáci devátého ročníku zúčastnili ekologicky zaměřené pobytové akce v Horním Maršově. V nádherném prostředí východních Krkonoš měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si řadu zajímavých aktivit, které si kladly za cíl vzbudit jejich zájem o environmentální problematiku, posílit vztah k přírodě i reflektovat vztahy uvnitř třídního kolektivu.

Účastníci ekopobytu absolvovali nejrůznější týmové a simulační hry. V rámci fiktivního jednání obecního zastupitelstva diskutovali o výstavbě apartmánů v národním parku, obchodovali na rybí burze, mapovali nejpalčivější globální problémy současného světa, vášnivě diskutovali o právech zvířat, věnovali se biomonitoringu vodních organismů, zjistili, co je to quest, putovali krajinou i časem, a dokonce si na vlastní kůži vyzkoušeli herecké role v představení ochotnických divadelních spolků. Cestou na Rýchory se oddávali nejen vysokohorské turistice, která prověřila jejich fyzickou zdatnost, ale dozvěděli se rovněž spoustu zajímavostí o tamní fauně a flóře. Závěr pobytu zpestřila návštěva Safari parku ve Dvoře Králové.

Předchozí Poslední společný výlet IX. A
Další Rekord ŠD a ŠK - měsíc ČERVEN