Poslední společný výlet IX. A

Poslední společný výlet IX. A

Na svůj poslední společný výlet vyrazila v pátek třída IX.A. Jejich cílem byl hrad Pecka, sídlo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Dozvěděli jsme se, že v roce 1598 podnikl cestu do Svaté země a Egypta.  Své zážitky popsal v cestopisu, který má velmi dlouhý název - Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinaj a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii. Za svou účast v českém stavovském povstání byl v roce 1621 katem Janem Mydlářem sťat na Staroměstském náměstí v Praze. 
Odtud jsme pokračovali do ZOO ve Dvoře Králové. Bylo krásné a horké počasí, vše se vydařilo, jak se sluší a patří na poslední výlet. Bude nám smutno. 

Předchozí Pasování na čtenáře
Další Ekologický pobyt_2022