Exkurze: Praha historická

Exkurze: Praha historická

Ve středu 14. června navštívily třídy VI. A a VIII. A se svými třídními učitelkami hlavní město Praha. Náš výlet začal u Strahovského kláštera, kde jsme se setkali s našimi průvodkyněmi. Poté jsme se vydali na Loretánské náměstí, jemuž dominuje Černínský palác a Loreta, a přes malebný Nový Svět zamířili k hlavní části našeho programu, Pražskému hradu. Navštívili jsme Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří, v nichž jsme se dozvěděli mnoho nových, zajímavých informací. Závěr prohlídky hradního komplexu představovala Zlatá ulička, poslední zbytek drobné zástavby Pražského hradu, kde jsme mohli nahlédnout do několika obydlí.  
Po Starých zámeckých schodech jsme pokračovali do Valdštejnské zahrady, architektonicky i umělecky hodnotného prostoru, jehož atmosféru dotváří jedinečná fauna a flóra (velmi překvapivým místem byla voliéra s výry velkými), pak jsme se potěšili pohledem z Karlova mostu, na Staroměstském náměstí jsme viděli odbíjení orloje a na závěr si užili i trochu nekulturních radostí na Václavském náměstí.
Den to byl nabitý, ale dozvěděli jsme se mnoho nového a příjemně si zpestřili školní týden. 

Předchozí 3. a 4. třída v Praze
Další Exkurze: Pražský hrad