Globální rozvojové vzdělávání na cestě

Současný svět je složitý, a přestože nás leccos z jeho běhu umí překvapit, snažíme se jako učitelé vést žáky k tomu, aby svět v jeho souvislostech poznávali a pokoušeli se jej nejen chápat, ale i měnit. Právě globální rozvojové vzdělávání (GRV) přispívá k pochopení souvislostí mezi našimi životy a životy lidí ve vzdálených koutech světa a směřuje k přijetí zodpovědnosti za planetu, na níž budou mít možnost všichni její obyvatelé žít důstojný život.
Cennou inspiraci k rozvoji globálního vzdělávání na našich školách přinášejí pohledy za hranice naší země. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR připravily pro české pedagogy v rámci programu mobility učitelů možnost vycestovat do řady evropských zemí a kromě tamějších škol navštívit i další instituce, jejichž činnost s danou problematikou souvisí.
Osobně jsem měl možnost účastnit se v poslední srpnový týden výpravy dvanácti učitelů a ředitelů základních a středních škol z celé republiky do portugalského Lisabonu. Pracovníci NIDV PhDr. Michaela Tužilová a Jiří Tillner, MBA se ujali nejen rolí pohotových tlumočníků, ale i schopných průvodců po řadě institucí sídlících jak v centru, tak i na periferii města. S organizací bohatého programu jim pomohla partnerská organizace Clube Intercultural Européu pracující v oblasti vzdělávání a výchovy znevýhodněné mládeže.
Cením si poskytnuté možnosti seznámit se s portugalským vzdělávacím systémem prostřednictvím návštěvy na ministerstvu školství i s jeho realizací v Escolas Patrício Prazeres, jedné z lisabonských základních škol, v zařízení Casa Pia Lisboa, podpůrné vzdělávací organizaci zaměřené na sociálně ohroženou mládež, nebo v sídle Odborového svazu učitelů. O tom, že snahu o naplňování zásady rovnosti ve vzdělávání nelze usilovat jen na půdě školy, mě pak přesvědčila setkání s pracovníky a dobrovolníky z neziskových organizací a spolků, kteří těm potřebným poskytují nejen hmotnou pomoc (hnutí Re-food, jež organizuje šetření potravinami a jejich přerozdělování) a informace, ale snaží se jim vytvářet příležitosti ke změně mnohdy tíživé situace (již zmíněné Clube Intercultural Européu, nadace Gonçalo de Silveira či Aga Khana).
Poděkování za příležitost zúčastnit se spolu s kolegy z českých škol cesty za poznáním i inspirací tak patří NIDV i MZV. Věřím, že všem účastníkům bude pobídkou ke snaze vychovávat a vzdělávat generaci lidí, kteří se nezajímají jen o sebe a budoucnost světa budou chápat jako své dílo.
Mgr. Petr Jonáš

 

Fotografie: Jan Husák

Předchozí Kariérové poradenství pro žáky 9. třídy
Další Branný den