Kariérové poradenství pro žáky 9. třídy

Kariérové poradenství pro žáky 9. třídy

V čase třídní schůzky se rodiče žáků 9. třídy setkali s pracovnicemi Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v České Lípě, paní Lenkou Ludvíkovou a paní Martinou Čáslavovou.
Během besedy byla rodičům a jejich dětem nabídnuta možnost bezplatné konzultace a otestování zájmů dítěte na úřadu práce, byli seznámeni s aktuální poptávkou firem po absolventech středních škol a středních odborných učilišť na trhu práce.
V závěru byli rodiče informováni o akcích a aktivitách, které jejich děti absolvují v 1. pololetí v rámci předmětu Volba povolání, zazněly pozvánky na workshopy Živá knihovna povolání v České Lípě (24. – 25.9.2019), EDUCA MY JOB v Liberci (10. - 12.10. 2019) a Českolipská burza škol (12.11.2019).
Mgr. Lenka Rychterová

Předchozí Zahájení školního roku
Další Globální rozvojové vzdělávání na cestě