INFORMACE KE ZMĚNÁM V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

INFORMACE KE ZMĚNÁM V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

Vláda ČR rozhodla o změnách v testování žáků:
· od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
· od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

Předchozí Vánoční besídka v 1. třídě
Další Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.