Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Všem příznivcům anglického jazyka na naší škole přinášíme čerstvé informace z průběhu školního kola Olympiády v angličtině. Školní kolo proběhlo ve středu 5. ledna v odpoledních hodinách v učebně zeměpisu. Soutěžilo se opět ve dvou věkových kategoriích. První kategorii zastupovali žáci šestého a sedmého ročníku, ve druhé kategorii se ve svých znalostech utkali žáci osmých a devátých tříd. Celkem se školního kola zúčastnilo deset žáků. Na začátku si žáci vylosovali jedno z deseti konverzačních témat, představili se, a pak už vše záleželo na spravedlivém posouzení poroty, která rozhodla, kdo bude vítězem v každé kategorii. V porotě zasedly: paní učitelka Mgr. Jitka Havlasová a Mgr. Hana Pattersonová. Paní učitelky to ale neměly vůbec jednoduché, protože žáci byli velmi dobře připraveni, a tak se posuzovala nejenom znalost slovní zásoby na vylosované téma, ale i gramatická správnost vět a v neposlední řadě i výslovnost, přirozenost a plynulost mluveného projevu. Úroveň všech žáků byla opravdu velmi dobrá, a tak vybrat toho nejlepšího bylo obtížné.
V první kategorii žáků zvítězila Lenka Jančarová ze sedmého ročníku a ve druhé kategorii zvítězila Anna Astalošová z 9. B. Oběma žákyním moc blahopřejeme. Budeme jim držet palce při reprezentaci naší školy v okresním kole, které se uskuteční v únoru v DDM v České Lípě.
Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast v soutěži a přejeme, ať jim nadšení a motivace učit se angličtinu pro sebe a pro svoje budoucí studium vydrží co nejdéle. 

Předchozí INFORMACE KE ZMĚNÁM V TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022
Další Rekord měsíce – LEDEN