Měsíční putování po Zoo v ŠD

Měsíční putování po Zoo v ŠD

Letošní školní rok budeme společně každý měsíc putovat za zvířátky do zoologické zahrady. Splněním úkolů získáme klíč, který nám otevře cestu k výletu do Zoo. Ten se uskuteční na konci školního roku. Pojedeme společně s paní vychovatelkou.
Už se na to moc těšíme.
První zářijový klíč mají již naši prvňáčci. Vyráběli sovu a moc se jim to povedlo.

Předchozí Pasování na čtenáře a Výstava zahrádkářských výpěstků
Další REKORD ŠD A ŠK - ZÁŘÍ