Organizace školní docházky pro žáky 2.stupně od 8.6.2020

Organizace školní docházky pro žáky 2.stupně od 8.6.2020

Avizované otevření školy pro žáky 6. – 9. ročníku (s deváťáky budeme počítat vzhledem k přijímacímu řízení na střední školy od 15. 6.) se blíží. Po 8. červnu se každý žák 2. stupně bude mít možnost setkat s učiteli i některými spolužáky (účast je totiž dobrovolná a možná nejvýše v 15členných skupinách), a to dvakrát do týdne.

A nač je třeba myslet? Nejvíce na
zařazení do skupiny – je stejné jako v případě výuky anglického jazyka (viz níže)
příchod do školy – přicházíme v různých časech buď hlavním, nebo vedlejším vchodem
čestné prohlášení – podepsané je třeba odevzdat při prvním příchodu do školy
roušky – budeme potřebovat 2 kusy a sáček na jejich uložení
a oběd – pro naše strávníky bude zajištěn, v případě nezájmu je třeba ho odhlásit

Konec školního roku se blíží, a tak jistě většina žáků uvítá příležitost důstojně uzavřít klasifikaci, nechat si dovysvětlit učivo a domluvit se na třídnických záležitostech. A kdo ví, třeba už vám lidé z Pátovky chybí…

Rozpisy účasti žáků na vyučování v přiloženém dokumentu:

Připojené soubory

Předchozí Návrat žáků 2. stupně
Další Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků