Památník Terezín

V úterý 7. května 2019 žáci deváté třídy navštívili Památník Terezín. Prohlédli si Židovský hřbitov, kde se dozvěděli proč lidé pokládají na náhrobky mrtvých kamínky. Pak pokračovali do Malé pevnosti, v níž si v červnu roku 1940 gestapo zřídilo svou věznici. Přeplněnými celami pevnosti prošlo přes 35 000 vězňů. Prohlídkový okruh přiblížil otřesné podmínky, v jakých zde žili vězni za obou světových válek, zejména pak za druhé světové války. Průvodkyně seznámila žáky s fungováním věznice, s místy, kde byli vězni přijímáni, kde odevzdávali své osobní dokumenty a šaty, jak dostávali vězeňský oděv, včetně talíře, lžíce a deky.
Žáci prošli také tunelem v opevnění, který je dlouhý více než 500 m.
V místním kině žáci viděli dokument o Židech v pevnosti za druhé světové války. Poté přešli na tzv. 4. dvůr, kde jsou zbytky cel. V jedné takové cele mohlo být až 600 vězňů.
Malá pevnost měla charakter průchozí věznice, odkud byli vězni posíláni po určité době před soud nebo do koncentračních táborů. Přímo zde zahynulo v důsledku hladu, týrání a nedostatečné lékařské péče a hygieny 2 600 vězňů, další tisíce jich zahynuly po deportaci z Terezína. 
Na závěr si žáci ještě prohlédli Muzeum getta.

Předchozí Atletická liga škol 2019 trochu jinak
Další ČESKOLIPSKÁ PÍŠŤALKA 2019