Školní kolo recitační soutěže

Recitátorské dovednosti předvedli žáci druhého stupně ve školním kole recitační soutěže. Ve čtvrtek 20. února 2020 se sešlo jednadvacet žáků na půdě naší školy, aby přesvědčilo porotu svými výkony, že jsou ti nejlepší. Dobře si vybrat báseň a zajímavě ji přednést před publikem není vůbec snadné. Potlesk, který provázel každého recitátora, byl důkazem toho, že se všichni velice snažili.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Výsledky:
III. kategorie
1. místo: Natálie Bartáková (VI. A)
2. místo: Anna Ševčíková (VI. B)
3. místo: Jan Fedorčák (VI. B)

IV. kategorie
1. místo: Veronika Kocková (VIII.)
2. místo: Denisa Martinková VIII.)
3. místo: Daniela Dvořáčková (VIII.)

Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do okresního kola, jež se uskuteční 27. 3. 2020 v ZŠ náměstí Míru v Novém Boru.

Předchozí Zeměpisná olympiáda
Další 3. kolo Merkurligy 2019 – 2020