Tematické setkání s odborníkem IV

Na dalším odborně zaměřeném tematickém setkání v rámci projektu Základní škola Pátova – Šablony 1 – 2017 – 2019 mohli rodiče získat nejen informace o přípravě žáků na přijímací řízení na střední školy ukončené maturitní zkouškou.
Mgr. Vendulka Vorlová, učitelka matematiky a zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy v České Lípě, která toto setkání s rodiči ve čtvrtek 25. 10. 2018 lektorovala, se věnovala především matematice, ukázala matematiku jako běžnou součást každodenního života, hovořila o nových cestách k získávání a rozvoji matematických dovedností, k rozvoji logického myšlení. Rodičům dala užitečné rady na přípravu na přijímací zkoušky z matematiky. Na závěr zákonné zástupce žáků a jejich děti pozvala na den otevřených dveří na SPŠ, který se uskuteční 19. ledna 2019 a na kterém mohou ,,složit“ přijímací zkoušky žáci nanečisto.

Předchozí Schůzka Žákovské samosprávy
Další Pátek v barvách republiky